Home

News & Events

Udržateľná ekonomika v turbulentných časoch – záznam z vedeckej kaviarne

Prednáška p. Prof. Mgr. T. Kluvánkovej, PhD. z Oddelenia strategických environmentálnych analýz. Ľudská spoločnosť v súčasnosti čelí závažnej spoločenskej dileme: Čo bude po pandémií COVID...
Read More

Začal sa projekt ALIVE – ako učiť biológiu zábavne

V súčasnej kríze spôsobenej COVID-19 sa potreba výučby na základných školách s využitím digitálnych technológií a online platforiem stala významnejšou ako kedykoľvek predtým. Online, resp....
Read More

[SK] Pozvánka na 15. valné zhromaždenie SSPLPVV

15. Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV sa uskutoční dňa 29. októbra 2020 v kongresovej sále Agroinštitútu, Akademická...
Read More

[SK] Oznámenie: 2. kolo prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium

Dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene prof. Ing. Marián Schwarz, CSs. vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2020/2021...
Read More
1 2 3 14

Our Journal

Folia Oecologica publishes peer reviewed articles covering all aspects of both theoretical and applied ecology and related interdisciplinary fields.

Explore IFE

Offers & services

budova_uel

Institute of Forest Ecology SAS Zvolen (map)

Ľudovíta Štúra 2

960 53 Zvolen

tel.:

+421 45 5241 111

mail:

sekruel@ife.sk

budova_pob-bio

Department of Plant Pathology and Mycology (map)

Akademická 2

949 01 Nitra

tel.:

+421 37 6943 339

mail:

katarina.adamcikova@ife.sk

budova_mlynany

Detached workplace Mlyňany Arboretum (map) (web)

Vieska nad Žitavou 178

951 52 Slepčany

tel.:

+421 37 6334 571

mail:

arboretum.mlynany@savba.sk

a82a1494

Department of Strategic Environmental Analyses (map)

Vazovova 5

812 43 Bratislava

tel.:

+421 908 902 394

mail:

kluvankova@ife.sk

molecapid_2

Laboratory of Molecular Apidology (map)

Radlinského 9

812 37 Bratislava

tel.:

+421 911 826 018

mail:

bilikova@ife.sk

Contact us

  • Enter the result of the equation into the next field.
  • Math Captcha + 76 = 85