Home

News & Events

Oznámenie: 2. kolo prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium

Viac informácií na stránkach príslušných fakúlt. Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO: https://fee.tuzvo.sk/prijimacie-konanie Lesnícka fakulta TUZVO: https://lf.tuzvo.sk/sk/prijimacie-konanie Fakulta prírodných vied a informatiky UKF: https://www.fpvai.ukf.sk/sk/fakulta/uradna-vyveska/hlavne-spravy/1769-otvorene-prijimacie-konanie-na-bakalarske-a-magisterske-studium-2 Témy DiZP:...
Read More

IFE SAS at 15th Conference of the European Society of Ecological Economy

Representatives of IFE SAS were visible at joint 10th International Degrowth Conference and 15th Conference of the European Society of Ecological Economy with the title...
Read More

Na zasadnutí pracovnej skupiny MAES sme informovali o projektoch COEVOLVERS a wildE

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zorganizovalo 19. marca 2024 zasadnutie pracovnej skupiny Mapovanie ekosystémov a ekosystémových služieb v Európe (MAES). Ide o pracovnú skupinu,...
Read More
1 2 3 31

Our Journal

Folia Oecologica publishes peer-reviewed articles covering all aspects of forest ecology science.

About the Journal

Explore IFE

Horizon Projects

Offers & services

uel_zvolen_200x200

Institute of Forest Ecology SAS Zvolen (map)

Ľ. Štúra 2

960 01 Zvolen

tel.:

+421 45 5241 111

mail:

sekruel@ife.sk

budova_pob-bio

Department of Plant Pathology and Mycology (map)

Akademická 2

949 01 Nitra

tel.:

+421 37 6943 339

mail:

katarina.adamcikova@ife.sk

budova_mlynany

Detached workplace Mlyňany Arboretum (map) (web)

Vieska nad Žitavou 178

951 52 Slepčany

tel.:

+421 37 6334 571

mail:

arboretum.mlynany@savba.sk

ba3-2

Department of Strategic Environmental Analyses (map)

Vazovova 5

812 43 Bratislava

tel.:

+421 908 902 394

mail:

kluvankova@ife.sk